Get Adobe Flash player

CE Project Group Sp. z o.o. spółka komandytowa jest biurem projektów specjalizującym się w zakresie inwestycji kolejowych i drogowych.

Spółka działa nieprzerwanie od 2007 roku i wykonuje dokumentacje dla najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

2

Spółką kieruje dr inż. Jerzy Śmiałkowski. 

W firmie CE Project Group zatrudnionych jest ponad 40 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska posiadająca uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w projektowaniu w następujących branżach:

  • w specjalności linie kolejowe, węzły i stacje do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
  • w specjalności drogowej – do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
  • w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie mostów, dróg i nawierzchni lotniskowych,
  • w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi,
  • architektonicznej,
  • w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych oraz sieci gazowych,
  • w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • w specjalności elektryfikacja linii kolejowych,
  • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Firma posiada doskonale wyposażoną pracownię geodezyjną oferującą pełny zakres usług.1

CE Project Group prowadzi usługi w zakresie projektowania oraz wdrażania rozwiązań w dziedzinie budownictwa kolejowego, inżynierii drogowej i komunikacji miejskiej wraz z obsługą geodezyjną.

Zapraszamy do zakładki Referencje gdzie można szczegółowo poznać listę zrealizowanych projektów Projektów Drogowych i Projektów Kolejowych.