_

Oferta

_

Co robimy?

Oferujemy naszym Zamawiającym/ Klientom przygotowanie kompletnej dokumentacji infrastruktury kolejowej i drogowej w zakresie:

Usługi przedprojektowe:

– Studium wykonalności
– Program Funkcjonalno-Użytkowy
– Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Usługi projektowe – realizacja dokumentacji na każdym etapie projektu:

– Przygotowania koncepcji
– Projektów budowlanych
– Projektów wykonawczych
– Dokumentacji powykonawczej
– Kosztorysów
– Dokumentacji przetargowej

Usługi ds. uzyskania pozwoleń – składanie wniosków i uzyskiwanie pozwoleń na każdym etapie projektu:

– Pozwolenie na budowę
– Pozwolenia środowiskowe

Usługi zrządzania projektami

W zależności od potrzeb Klienta, usługa może obejmować:

– Kierowanie i koordynację realizacji prac zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną, przepisami, standardami Klienta
– Wsparcie w realizacji zakupów dokonywanych w ramach projektu

Usługi przy wykonywaniu projektów w systemie ``Projektuj - Buduj``

Oferujemy usługi projektowe w charakterze Generalnego Wykonawcy dokumentacji projektowej, co umożliwia dopasowanie procesu inwestycyjnego do potrzeb Inwestora. Usprawnieniu i skróceniu ulega czas realizacji inwestycji, zaś koszty zostają zoptymalizowane. Proponujemy najbardziej optymalne warianty rozwiązań technicznych uwzględniając koszty każdego z nich. Dostarczamy dokumentacje projektową, w tym: projekt budowlany i wykonawczy, dokumentacja powykonawcza oraz dbamy o wszystkie kwestie formalno-prawne. Koordynujemy postęp prac na każdym etapie realizacji inwestycji.

Usługi geodezyjne

Firma posiada doskonale wyposażoną pracownię geodezyjną oferującą pełny zakres usług.