Get Adobe Flash player

Oferta Firmy obejmuje wykonywanie dokumentacji:

 1. Koncepcje,
 2. Studia wykonalności,
 3. Programy funkcjonalno-użytkowe,
 4. Projekty budowlane,
 5. Projekty wykonawcze,
 6. Dokumentacje powykonawcze,
 7. Kosztorysy,
 8. Charakterystyki energetyczne obiektów budowlanych,
 9. Dokumentacja geodezyjna,

Infrastruktura Kolejowa:

 • projektowanie linii kolejowych,
 • projekty stacji i węzłów kolejowych,
 • projekty przejazdów kolejowych,
 • projekty tramwajowych układów torowych,
 • projekty obiektów inżynierskich,
 • projekty skrzyżowań dwupoziomowych,
 • projekty organizacji ruchu.

Infrastruktura Drogowa i Budownictwo:

Działalność biura związana jest również z projektami drogowymi wykonywanie opracowań i projektów z zakresu inżynierii drogowej,

 • projekty dróg i  ulic,
 • projekty obiektów inżynierskich,
 • projekty skrzyżowań dwupoziomowych,
 • projekty oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych,
 • plany zagospodarowania,
 • projekty organizacji ruchu,
 • nadzór inwestorski,
 • wykonywanie opracowań z zakresu ochrony środowiska dla drogownictwa,
 • wykonywanie charakterystyk energetycznych obiektów budowlanych.

W pracach projektowych wykorzystywane są profesjonalne programy komputerowe.