Get Adobe Flash player

Kolejowa:poc3-ce

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie linii, stacji i węzłów kolejowych, bocznic i terminali przeładunkowych.

Mostowa:

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie obiektów inżynieryjnych kolejowych i drogowych

Konstrukcyjno-budowlana:ce-most_vasco

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie obiektów i konstrukcji budowlanych związanych z infrastrukturą kolejową i drogową.

Drogowa:

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie dróg, ulic, parkingów, placów manewrowo-przeładunkowych.

Sterowania ruchem kolejowym:

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego.

Sieć trakcyjna:Kolej1

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie sieci trakcyjnej, sterowania lokalnego odłącznikami sieci trakcyjnej, zasilaczy trakcyjnych.

Elektroenergetyka:

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie elektroenergetyki do 1 kV, LPN

Teletechnika:

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie telekomunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Sanitarna:Droga

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Ochrona środowiska:

Projektowanie i nadzorowanie w zakresie związanym z urządzeniami ochrony środowiska, analizy i inwentaryzacje środowiskowe, pozyskiwanie wszelkich decyzji, min. o wycinkę drzew i krzewów oraz środowiskowych.

Geodezyjna:

Pomiary geodezyjne w celu wykonania/aktualizacji map do celów projektowych [2d/3d],  pomiary inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, osnowa geodezyjna oraz stabilizacja znaków regulacji.