Get Adobe Flash player

Spółka CE Project Group sp. z o.o. sp. komandytowa wdrożyła w swojej strukturze system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008.

W grudniu 2012 roku, w wyniku pozytywnego wyniku sprawdzenia i oceny wdrożonego systemu, Spółka uzyskała certyfikat  Germanischer Lloyd  Systems Certification, potwierdzający formalnie prawidłowe i zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008 funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w działalności podstawowej tj. realizacji i sprzedaży usług projektowych w zakresie infrastruktury kolejowej i drogowej.

Wdrożona w Spółce Polityka Jakości wyznacza wymierne cele jakościowe, których realizacja zapewnia ciągłą poprawę jakości opracowań projektowych oraz coraz doskonalsze spełnianie wymagań podmiotów zamawiających takie opracowania.

Wdrożony,  utrzymywany i ciągle doskonalony system zarządzania jakością  określa precyzyjnie i w sposób udokumentowany, zasady wykonywania, nadzoru i odpowiedzialności dla poszczególnych działań w realizacji procesu głównego w zakresie określonym ofertą handlową Spółki oraz procesów wspomagających, i ukierunkowany jest na uzyskanie pewności, że wymagania i oczekiwania klientów naszej firmy są spełniane w możliwe najszerszym zakresie.

Oprócz niewątpliwych korzyści dla zamawiających usługi projektowe  wdrożony system jakości pozwoli także uzyskać naszej Spółce cele biznesowe poprzez ciągłą poprawę prestiżu i wiarygodności w oczach naszych partnerów.

certyfikat iso_ce