_

Certyfikacja

Jakość – jedna z naszych głównych wartości

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszym Zamawiającym/ Klientom korzystamy wyłącznie z profesjonalnego oprogramowania wielobranżowego:

 • Autodesk AutoCAD
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional – Structural Analysis Software
 • Autodesk Revit – BIM Software midas Civil – Bridge Design & Analysis
 • Integrated Solution
 • Midas GTS NX – Geotechnical Analysis Software
 • Rocscience RS – Geotechnical Analysis Software
 • GEO5 – Geotechnical Analysis Software
 • SketchUp – 3D Modeling Computer Program
 • MicroStation – Bentley Systems
 • Geonet – Geodetic Analysis Software
_

Najwyższe standardy

System Jakości ISO

Spółka CE Project Group sp. z o.o. sp. komandytowa wdrożyła w swojej strukturze system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008.


W grudniu 2012 roku, w wyniku pozytywnego wyniku sprawdzenia i oceny wdrożonego systemu, Spółka uzyskała certyfikat, potwierdzający formalnie prawidłowe i zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008 funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w działalności podstawowej tj. realizacji i sprzedaży usług projektowych w zakresie infrastruktury kolejowej i drogowej.


W 2019 roku wdrożono nowa normę ISO 9001:2015, Spółka uzyskała certyfikat DNV GL – Business Assurance.


Wdrożona w Spółce Polityka Jakości wyznacza wymierne cele jakościowe, których realizacja zapewnia ciągłą poprawę jakości opracowań projektowych oraz coraz doskonalsze spełnianie wymagań podmiotów zamawiających takie opracowania.


Wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony system zarządzania jakością określa precyzyjnie i w sposób udokumentowany, zasady wykonywania, nadzoru i odpowiedzialności dla poszczególnych działań w realizacji procesu głównego w zakresie określonym ofertą handlową Spółki oraz procesów wspomagających, i ukierunkowany jest na uzyskanie pewności, że wymagania i oczekiwania klientów naszej firmy są spełniane w możliwe najszerszym zakresie.


Oprócz niewątpliwych korzyści dla zamawiających usługi projektowe wdrożony system jakości pozwoli także uzyskać naszej Spółce cele biznesowe poprzez ciągłą poprawę prestiżu i wiarygodności w oczach naszych partnerów.