Get Adobe Flash player

CE Project Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest specjalistycznym biurem projektów w zakresie budownictwa kolejowego liniowego , budownictwa komunikacyjnego: kubaturowego i ogólnego.

projekt

Spółka realizuje aktualnie kontrakt dla wykonania:

  • Dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg nr 3 – Modernizacja odcinka: Krzeszowice  – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200 linii nr 133)”.
  • Dokumentacji projektowej dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni w km 133,600 – 154,900 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”. Przetarg 2.3”

linia kol e30 strona ce

Certyfikat ISO:

  • Spółka CE Project Group sp. z o.o. sp. komandytowa wdrożyła w swojej strukturze system zarządzania jakością według normy ISO 9001 :2008 – więcej w dziale System Jakości.